نقد فیلم Annabelle

فیلم Annabelle، قرار است داستان عروسک آنابل را که در فیلم The Conjuring با آن مواجه شدیم، شرح دهد، اما نه داستان جالبی دارد و نه در ایجاد ترس موفق است. برای نقد و بررسی فیلم Annabelle با لوکتو همراه باشید.

رامتین کاظمی - 02 آذر 1394