جشنواره فجر 36: واکنش مهران احمدی به نتایج آرای مردمی جشنواره فجر

در پی عدم حضور فیلم مصادره در میان آثار برتر جشنواره فیلم فجر از نظر تماشاگران، مهران احمدی در گفتگو با تماشاگران فیلمش، به این اتفاق واکنش نشان داد. با لوکتو همراه باشید.

رامتین کاظمی - 17 بهمن 1396