تریلر زمان عرضه Sniper: Ghost Warrior 3

تریلر زمان عرضه Sniper: Ghost Warrior 3 منتشر شد. در ادامه می‌توانید این تریلر را در لوکتو تماشا کنید.

حسام افرومند - 20 مهر 1396