Quantcast
ورود عضویت
اطلاعات عمومی
game

بازی‌های اطلاعات عمومی به سرعت در حال محبوب شدن، مخصوصا روی گوشی‌های هوشمند هستند و تنها چند دقیقه برای بازی کردن نیاز دارند. در این بازی‌ها، هدف پاسخ به پرسش‌های مختلف و کسب امتیاز است. این بازی‌ها ممکن است بر اساس مسابقات واقعی مانند Are You Smarter than a 5th Grader? و Family Feud ساخته شوند.مشخصات

بازی‌های اطلاعات عمومی به سرعت در حال محبوب شدن، مخصوصا روی گوشی‌های هوشمند هستند و تنها چند دقیقه برای بازی کردن نیاز دارند.


بازی
فیلم
سریال
مطالب