تریلر فیلم Finding Dory

پس از در جستجوی نمو این‌بار و در سال 2016 پیکسار در جستجوی دوری را به روی پرده‌های سینما برد. با لوکتو همراه باشید.

حسام افرومند - 01 آبان 1396