پیتر جکسون به تمام شایعات پیرامون آینده کاریش خاتمه داد

پیتر جکسون در هیچ یک از دو پروژه سریال Lord of the Rings و فیلمی از دنیای توسعه‌یافته DC حضور نخواهد داشت. با لوکتو همراه باشید.

خشایار بهرامی - 17 خرداد 1397