ایوان مک گرگور در دنباله فیلم The Shining بازی خواهد کرد

ایوان مک‌گرگور در فیلم Doctor Sleep که دنباله فیلم The Shining محسوب می‌شود، حضور خاوه دیافت. با لوکتو همراه باشید.

خشایار بهرامی - 24 خرداد 1397