عنوان رسمی سومین فیلم Guardians of the Galaxy مشخص شد

جیمز گان از عنوان رسمی سومین فیلم Guardians of the Galaxy رونمایی کرد. با لوکتو همراه باشید.

اشکان عظیمی - 26 اردیبهشت 1397