برادران وارنر با انتخاب هیث لجر به عنوان جوکر مخالف بود

جاناتان نولان اخیرا در میز گردی از داستان انتخاب هیث لجر برای نقش جوکر پرده برداشت. با لوکتو همراه باشید.

اشکان عظیمی - 20 مرداد 1397