ریز ویترسپون به فیلم Legally Blonde باز خواهد گشت

ریز ویترسپون احتمالا در فیلم سوم مجموعه Legally Blonde و به عنوان الی وودز بازگردد. با لوکتو همراه باشید.

خشایار بهرامی - 16 خرداد 1397