نقد فیلم Gringo

فیلم Gringo تمام کلیشه‌های یک فیلم تجاری آمریکایی‌پسند را دارد. با لوکتو و نقد و بررسی فیلم Gringo همراه باشید.

سعید زعفرانی - 14 خرداد 1397