تریلر فیلم Arrival

لوئیس بنکس، استاد زبان شناس در جستجوی این‌که بیابد فضایی‌ها برای چه به زمین آمده‌اند. با لوکتو همراه باشید.

حسام افرومند - 14 آبان 1396