تیلدا سویینتون به فیلم جدید وس اندرسون پیوست

تیلدا سویینتون و وس اندرسون در پروژه جدید و بدون عنوان دیگری با یکدیگر هم تیمی می‌شوند. با لوکتو همراه باشید.

خشایار بهرامی - 27 آبان 1397