فیلم Hellboy اثری در ژانر وحشت است

دیوید هاربور ایفاگر نقش هلبوی از بیشتر بودن المانهای ترسناک فیلم Hellboy نسبت به المانهای ابرقهرمانانه آن خبر داد. با لوکتو همراه باشید.

خشایار بهرامی - 17 مهر 1397