بازی Skyrim هنوز میلیون ها بازیکن فعال دارد

به گفته تاد هاوارد، هنوز هم هر ماه میلیون‌ها نفر بازی Skyrim را تجربه می‌کنند. با لوکتو همراه باشید.

هومن طیارزاده - 19 تیر 1397