نمایشگاه E3 2018: بازی Super Mario Party معرفی شد

برای اولین بار در تاریخ فرانچاینز سوپر ماریو، ما شاهد یک پیشوند برای نام این بازی هستیم. با لوکتو همراه باشید.

محمد مهدی مبارکی - 22 خرداد 1397