استودیو People Can Fly وارد همکاری با Square Enix می‌ شود

استودیو People Can Fly از همکاری خود با Square Enix برای پروژه‌ای جدید پرده برداشت. با لوکتو همراه باشید.

احمدرضا آوار - 26 اردیبهشت 1397