بازی Stalker 2 دوباره در دست ساخت قرار گرفت

برای چندمین بار، ساخت بازی Stalker 2 از سر گرفته شد. با لوکتو همراه باشید.

احمدرضا آوار - 26 اردیبهشت 1397