Quantcast
ورود عضویت

صفحه اصلی لوکتو > نقد های کاربران
۷

تجربه متفاوت

(mehran qaderi)
Climax :

فیلم از همان ابتدا خود را از ردیف فیلم های امروزی بیرون میکشد و وارد دنیای مخصوص خودش میشود. دنیایی که با گذشت هر ثانیه از فیلم خودش را بیشتر نمایان می کند و به شما حس متفاتی نسبت به زندگی القا میکند. به نظر من این فیلم میخواهد به نحوی کوچک و ناچیز بودن انسان را نشان دهد. میان یک انسان با منطق و متفکر و یک انسان مجنون فاصله ای نیست . جنون در لایه لایه این فیلم وجود دارد هرگز نمیتوان فیلم را یم نقد کامل کرد چون دارای زوایای دید متفاوتی است به طور کلی فیلم از بعد دیگری که هر انسان میتواند از خود نشان بدهد سخن میگوید و هر کدام از ما به نوعی جنون در داخل خود داریم......


نظر خود را بنویسید
بازی
فیلم
سریال
مطالب